Cyfleusterau META

Amrywiaeth o wefannau ar gael i weddu i’ch anghenion

Title Categories Description
Swyddfeydd Hyb Ynni Morol
Swyddfeydd META

Hyb Ynni Morol – Cartref Swyddfeydd META
Darganfod Mwy

Warrior Way
Cam 2

Safle Profi Llanw – Cam 2
Darganfod Mwy

Criterion Jetty
Cam 1

Ardal Brofi Cam 1
Darganfod mwy

Quay 1
Cam 1

Ardal Brofi Cam 1
Darganfod mwy

Ferryside
Cam 1

Ardal Brofi Cam 1
Darganfod mwy

Mainstay Quay
Cam 1

Ardal Brofi Cam 1
Darganfod mwy

Carr Jetty
Cam 1

Ardal Brofi Cam 1
Darganfod mwy

Dale Roads
Cam 2

Safle Profi Tonnau – Cam 2
Darganfod Mwy

East Pickard Bay
Cam 2

Safle Profi Tonnau a Gwynt – Cam 2
Darganfod Mwy

Y Safleoedd Profi

Cam 1

Cynnig unigryw yn y DU o safleoedd profi hygyrch yn uniongyrchol gyfagos i Seilwaith Porthladd.

Cam 2

Profion môr go iawn hygyrch, heb gysylltiad â’r grid.

Safleoedd ar gael yn 2020

Creu Hafan ar gyfer ynni morol

YSTOD Y SAFLEOEDD PROFI

Safle profi trwyddedig llawn ar gyfer dyfeisiau, cydrannau ac is-wasanaethau ynni’r cefnfor.

Lleoliad Unigryw

Agosrwydd at borthladd dŵr dwfn a seilwaith cysylltiedig.

CADWYN GYFLENWI RHAGOROL

Cadwyn gyflenwi ynni brofiadol sy’n arbenigo mewn ynni morol, petrocemegion, nwy naturiol hylifedig, gweithgynhyrchu a gweithrediadau morol.

YMCHWIL AC ARLOESI

Cefnogi prosiectau methodoleg ymchwil, arloesi a monitro.

RHEOLIR GAN YNNI MOROL CYMRU

Rheolir META gan Ynni Morol Cymru, y corff diwydiant cenedlaethol ar gyfer Cymru ac fe’i gweinyddir gan Fforwm Arfordir Sir Benfro, Cwmni Budd Cymunedol sy’n gweithio i amddiffyn a gwella arfordir Sir Benfro.

ARIENNIR GAN Y DU

Ariennir META yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru, a’r Gronfa Cymunedau’r Arfordir, a’i nod yw cyfrannu tuag at gynlluniau Cymru i chwarae rhan allweddol mewn marchnad fyd-eang sy’n tyfu.

Chwilio am safle profi?

Os oes gennych chi brosiect ynni morol yr ydych chi’n edrych i’w brofi, cysylltwch â ni.