Cam 1 META

Cynnig unigryw yn y DU o safleoedd profi hygyrch yn uniongyrchol gyfagos i Seilwaith Porthladd

SAFLEOEDD PROFI

Mae’r safleoedd hyn yn darparu ardal mynediad hawdd heb ei hail, risg isel ar gyfer profi offer ynni morol.  Mae hyn yn cynnig y gallu i fonitro a gwerthuso profion perfformiad yn hawdd, yn ogystal â gallu addasu paramedrau dyfeisiau ac adfer offer yn gyflym. Mae hyn yn golygu y gallwch ddefnyddio dro ar ôl tro am gostau isel, gan ddysgu gwersi yn gyflym i gyflymu’ch llwybr at fasnacheiddio.

Mae safleoedd wedi’u nodi i gwmpasu ystod o ddyfnderoedd dŵr wrth ddefnyddio’r seilwaith presennol, gan elwa o amrywiaeth o amodau’r môr, gall ardaloedd profi META ddarparu ar gyfer gwahanol senarios profi.

GWEITHGAREDDAU PROFI A GEFNOGIR

PROFI CYDRANNAU

Monitro, gwirio, cyrydiad a goroesiad

PROFI GWEITHREDOL

Offerynnau, cydrannau ac is-osodiadau

PROFI DIPIO DYFEISIAU

STRWYTHURAU CEFNOGAETH, ANGORAU A SYLFEINI

YMCHWIL AC ARLOESI

Cefnogi prosiectau methodoleg ymchwil, arloesi a monitro

DEFNYDDIO A DULLIAU ADFER

DULL LLONG YN DYNESU AC ADFER

GWEITHDREFNAU IECHYD A DIOGELWCH

CEFNOGAETH A CHYFLEUSTERAU

Mae gan Sir Benfro gadwyn gyflenwi ynni amrywiol sy’n arbenigo mewn ynni morol, petrocemegion, nwy naturiol hylifedig, gweithgynhyrchu a gweithrediadau morol.

Chwilio am safle profi?

Os oes gennych chi brosiect ynni morol yr ydych chi’n edrych i’w brofi, cysylltwch â ni.