Dale Roads

Safle Profi Tonnau

Dyfnder 8m – 12m

Ardal 19.56Ha

Adnodd Ton 2.19m

18.1 eiliad Uchafswm y Cyfnod Brig Cofnodedig

GWEITHGAREDDAU PROFI A GEFNOGIR

DYFEISIAU TRAWSNEWIDYDD YNNI TONNAU (WEC) GRADDEDIG

DYFEISIAU TRAWSNEWIDYDD YNNI TONNAU (WEC) GRADDFA LAWN

YMCHWIL AC ARLOESI

Cefnogi prosiectau methodoleg ymchwil, arloesi a monitro

Safle Profi Dale Roads

CEFNOGAETH A CHYFLEUSTERAU

Yn Sir Benfro mae cadwyn gyflenwi ynni amrywiol sy’n arbenigo mewn ynni morol, petrocemegion, nwy naturiol hylifedig, gweithgynhyrchu a gweithrediadau morol.

CADARNHEWCH EICH LLE

RYDYM YN ANELU AT AGOR Y SAFLEOEDD HYN YN 2020!

Mae safleoedd profion gweithredol META yn dal i gael eu datblygu ac mae’r cydsyniadau a’r trwyddedau priodol yn cael eu dilyn ar hyn o bryd.

Data morol byw

Mae gennym ystod o ddata morol a llanw byw ar gael o sawl ffynhonnell yn ein hardaloedd profi.

SAFLEOEDD PROFI CAM 2 ERAILL

Mae Cam 2 META yn cynnig safleoedd ar gyfer profion môr go iawn hygyrch, heb gysylltiad â’r grid. Lleolir y safleoedd o fewn neu’n gyfagos i Ddyfrffordd Aberdaugleddau gan alluogi dysgu gwersi yn gyflym ac yn rhad.

Mae META yn darparu carreg gamu o brofi tanciau i brosiectau masnachol, gan gefnogi uchelgeisiau i’r DU barhau i chwarae rhan flaenllaw fyd-eang mewn ynni adnewyddadwy morol.

Warrior Way

Safle Prawf Llanw

East Pickard Bay

Safle Prawf Tonnau

Chwilio am safle profi?

Os oes gennych chi brosiect ynni morol yr ydych chi’n edrych i’w brofi, cysylltwch â ni.