MEWNGOFNODI i META

Mewngofnodwch os gwelwch yn dda, i weld ein porthwyr data byw a chael gafael ar wybodaeth y gellir ei lawrlwytho.

Mewngofnodwch

Creu cyfrif

Mae ein data a’n gwybodaeth fyw yn rhad ac am ddim i’w cyrchu ond bydd angen i chi greu cyfrif defnyddiwr. Dim ond ar gyfer y prosiect META y bydd eich data yn cael ei ddefnyddio ac ni fyddwn yn ei rannu ag unrhyw drydydd partïon.

Rhaid i'r cyfrinair fod o leiaf 7 nod o hyd.
Rhaid i'r cyfrinair fod o leiaf 7 nod o hyd.

    
     
   

Chwilio am safle prawf?

Os oes gennych chi brosiect ynni morol yr ydych chi’n edrych i’w brofi, cysylltwch â ni.