ARDDANGOSFEYDD CYHOEDDUS ARDAL PROFI YNNI MOROL 2018

Mae Ynni Morol Cymru yn datblygu prosiect Ardal Profi Ynni Morol (META) yn ac o amgylch Dyfrffordd Aberdaugleddau. Cynigir safleoedd ar gyfer profi dyfeisiau tonnau a llanw, ynghyd ag offer ynni morol eraill, ger Porthladd Penfro, Warrior Way, Dale ac i’r...

YNNI MOROL CYMRU YN DYFARNU CONTRACT AEA I RPS

Mae Ynni Morol Cymru wedi penodi RPS i ddarparu cefnogaeth amgylcheddol i’r prosiect Ardal Profi Ynni Morol (META) yn Nyfrffordd Aberdaugleddau. Bydd META yn creu cyfres o fannau cydsynio ymlaen llaw, heb gysylltiad â’r grid, sy’n addas ar gyfer...