YNNI MOROL YN CYMRYD CAM YMLAEN YNG NGHYMRU

Mae’n bleser gan Ynni Morol Cymru gyhoeddi eu bod wedi derbyn cyllid gan Gronfa Cymunedau’r Arfordir ar gyfer eu prosiect Ardal Profi Ynni Morol (META). Nod y prosiect yw creu ardaloedd profi a gydsyniwyd ymlaen llaw yn Nyfrffordd Aberdaugleddau i ddatblygwyr...