NEWYDDION META

Data morol byw

Mae gennym ystod o ddata morol a llanw byw ar gael o sawl ffynhonnell yn ein hardaloedd profi.

RHEOLIR GAN YNNI MOROL CYMRU

Rheolir META gan Ynni Morol Cymru, y corff diwydiant cenedlaethol ar gyfer Cymru ac fe’i gweinyddir gan Fforwm Arfordir Sir Benfro, Cwmni Budd Cymunedol sy’n gweithio i amddiffyn a gwella arfordir Sir Benfro.

ARIENNIR GAN Y DU

Ariennir META yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru, a’r Gronfa Cymunedau’r Arfordir, a’i nod yw cyfrannu tuag at gynlluniau Cymru i chwarae rhan allweddol mewn marchnad fyd-eang sy’n tyfu.

Chwilio am safle profi?

Os oes gennych chi brosiect ynni morol yr ydych chi’n edrych i’w brofi, cysylltwch â ni.