Pam Cymru?

Mae gan y wlad nifer o ffactorau sy’n ei gwneud yn lleoliad delfrydol ar gyfer datblygu ynni morol:

SGIL • CAPASITI • LLEOLIAD • BUDDSODDI • BRWDFRYDEDD

6.2GW

CAPASITI CENEDLAETHOL SEFYDLOG 6.2GW

(dros 10GW gan gynnwys Aber Hafren)

362MW

CYTUNDEBAU GWELY’R MÔR

Yn ei le ar gyfer safleoedd ynni morol

CADWYN GYFLENWI SECTOR YNNI MEDRUS

Gyda phrofiad o adeiladu a defnyddio dyfeisiau ynni morol

£96.2

miliwn

Wedi’i wario yng Nghymru hyd yma ar ddatblygu ynni morol

556

person blwyddyn

Cyflogaeth hyd yma ledled Cymru

HIRDYMOR, CEFNOGAETH WLEIDYDDOL YMRWYMEDIG

Gan Lywodraeth Cymru, ynghyd ag ymrwymiad i allyriadau nwyon tŷ gwydr sero-net erbyn 2050

€100.4

miliwn

Cyllid wedi’i flaenoriaethu ar gyfer ynni morol yng Nghymru

8

PORTHLADDOEDD WEDI’U LLEOLI’N STRATEGOL

Wedi’u lleoli ar hyd arfordir y Gogledd, y Gorllewin a’r De

RHWYDWAITH CANOLFAN PROFI

Yn ei le trwy Barthau Arddangos Sir Benfro ac Ynys Môn ynghyd â’r Ardal Prawf Ynni Morol

400kV

LLINELLAU TROSGLWYDDO CYSYLLTIADAU GRID

Wedi’u lleoli ar yr arfordir mewn ardaloedd adnoddau

CYFLEUSTERAU ACADEMAIDD AC YMCHWIL ARBENIGOL

Yn hygyrch trwy brifysgolion Cymru

Mae Ynni Morol Cymru yn darparu un pwynt mynediad i ddatblygwyr ynni morol sydd â diddordeb yng Nghymru.

Chwilio am safle profi?

Os oes gennych chi brosiect ynni morol yr ydych chi’n edrych i’w brofi, cysylltwch â ni.